Científic – Matemàtic
(Física, Química, Matemàtiques, Ciències Naturals, Economia)
Germán Díazgerman.diaz@creudesaba.cat
Romàniques
(Català, Castellà, Francès i Clàssiques)
Agnès Ramírezagnes.ramirez@creudesaba.cat
Humanístic – Social
(Història, Geografía, Llengua Anglesa, Religió, Filosofia)
Marta Sevillanoraquel.amores@creudesaba.cat
Tecnoartístic
(Música, Tecnologia, Educació Física, Visual i Plàstica)
Marc Gàlvezmarc.galvez@creudesaba.cat
Orientació
(SIEI, Psicologia)
Gemma Romeragemma.romera@creudesaba.ca