L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

  • Dilluns a Dijous:

8:00-14:00h (matí) i de 15:00-16:00h (tarda)

  • Divendres:

8:00-14:00h per les tardes tancat.

  • Per contactar amb la consergeria

conserges@creudesaba.cat