Les coordinacions del nostre sentre són les següents:

1r ESO Marcel Lobosmarcel.lobos@creudesaba.cat

2n ESO Pol Bracken marcel.lobos@creudesaba.cat

3r ESO David Andreu david.andreu@creudesaba.cat

4t ESO Mar Abad mariadelmar.abad@creudesaba.cat

Batxillerat Emílio Peiró coordinaciobatxillerat@creudesaba.cat

Activitats i Xarxes Meritxell Graus coordinacioactivitats@creudesaba.cat

Informàtica David Esteban marc.galvez@creudesaba.cat

Servei Comunitar iDavid Andreu david.andreu@creudesaba.cat

Riscos Laborals Núria Ribas nuria.ribas@creudesaba.cat

LIC Anna Gòdia anna.godia@creudesaba.cat